VRAT NPK 12-3-10
VRAT NPK 12-3-10
VRAT NPK 12-3-10
VRAT NPK 12-3-10
VRAT NPK 12-3-10
VRAT NPK 12-3-10

VRAT NPK 12-3-10

Mã sản phẩm: 05825

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Đạm tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ cân đối dinh dưỡng cho cây trồng.

- Kích cây phát triển cành, lá, đẻ nhánh, tạo củ, tạo quả

- Tăng khả năng chịu hạn, hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh.

- Tăng năng suất và chất lượng nông sản

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón: 1461/QD-BVTV-PB

Thành phần, hàm lượng:

+ Đạm tổng số (Nts): 12%.

 + Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%

+  Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%

+ Độ ẩm: 5%.

Hướng dẫn sử dụng: 

- Bón thúc cho cây lúa:

+ Bón thúc đẻ nhánh: 10-20 kg/sào 500 m2; (7-15 kg/sào 360 m2; 200-400 kg/ha).

+ Bón thúc đón đòng: 6-8 kg/sào 500 m2; (4-6 kg/sào 360 m2; 120-160 kg/ha).

- Bón thúc cho cây lương thực (trừ cây lúa), cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả:

+ 12,5-30 kg/sào 500 m2/lần; (9-15 kg/sào 360 m2/lần; 250-600 kg/ha/lần), bón 2-4 lần/vụ/năm.

Lượng bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng