VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC
VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC

VRAT NK 12-10 CHUYÊN THÚC

Mã sản phẩm: 05822

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Đạm tổng số (Nts): 12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ cân đối dinh dưỡng,

- Kích cây phát triển cành, lá, tạo quả,

- Hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh hại,

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón: 1461/QD-BVTV-PB

Thành phần, hàm lượng:

Đạm tổng số (Nts): 12%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%;

Độ ẩm: 5%.

Hướng dẫn sử dụng: 

- Bón thúc cho cây lúa:

+ Bón thúc đẻ nhánh: 10-20 kg/sào 500 m2; (7-15 kg/sào 360 m2; 200-400 kg/ha).

+ Bón thúc đón đòng: 6-8 kg/sào 500 m2; (4-6 kg/sào 360 m2; 120-160 kg/ha).

- Bón thúc cho cây lương thực (trừ cây lúa), cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả: 12,5-30 kg/sào 500 m2/lần; (9-15 kg/sào 360 m2/lần; 250-600 kg/ha/lần), bón 2-4 lần/vụ/năm.

Lượng bón theo nhu cầu của từng loại cây trồng.