VRAT CHUYÊN LÓT SL01
VRAT CHUYÊN LÓT SL01
VRAT CHUYÊN LÓT SL01
VRAT CHUYÊN LÓT SL01
VRAT CHUYÊN LÓT SL01
VRAT CHUYÊN LÓT SL01

VRAT CHUYÊN LÓT SL01

Mã sản phẩm: 05820

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Đạm tổng số (Nts): 7%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; Độ ẩm: 5%.

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng cho cây trồng.

- Kích thích ra rễ, tạo mầm, đâm tiêm, đẻ nhánh, tạo củ, tạo quả.

- Hạn chế sâu bệnh, chống đổ, chịu hạn, chịu rét, chống vàng lá.

- Nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

Xuất xứ: Việt Nam

Số quyết định công nhận phân bón: 1461/QD-BVTV-PB

Thành phần, hàm lượng:

Đạm tổng số (Nts): 7%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; Độ ẩm: 5%.

Hướng dẫn sử dụng: Dùng bón lót cho cây trồng: cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau, củ quả.

Lượng bón:

- 15-35 kg/sào 360 m2;

- 20-40 kg/sào 500 m2 (400-800 kg/ha).