Trồng trọt, chăm sóc

 • Quy trình kỹ thuật thâm canh ngô đạt hiệu quả cao

  Quy trình kỹ thuật thâm canh ngô đạt hiệu quả cao

  Hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc ngô, kết hợp sử dụng phân bón chuyên dùng cho ngô thích hợp giúp cấy sinh trưởng phát triển tốt, năng suất và chất lượng cao, tăng hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân,...

  Read more

 • Phân bón chuyên dùng cho ngô

  Phân bón chuyên dùng cho ngô

  Giới thiệu bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây ngô. Bón phân hiệu quả cho ngô giúp ngô sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu, hạn chế sâu bệnh, năng suất và chất lượng cao,...

  Read more

 • Kinh nghiệm bón phân cho cây ăn trái đạt hiệu quả cao

  Kinh nghiệm bón phân cho cây ăn trái đạt hiệu quả cao

  Cách bón phân cho cây ăn trái để tăng năng suất, chất lượng trái khi thu hoạch. Phân bón NPK chuyên dùng cho cây ăn trái,...

  Read more

 • Phân bón chuyên dùng cho rau ăn lá

  Phân bón chuyên dùng cho rau ăn lá

  Sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây rau ăn lá hiệu quả. Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của rau,...

  Read more

 • Kỹ thuật trồng và sử dụng phân bón cho cây ăn trái đạt hiệu quả cao

  Kỹ thuật trồng và sử dụng phân bón cho cây ăn trái đạt hiệu quả cao

  Cách sử dụng phân bón cho cây ăn trái đạt hiệu quả (cách sử dụng phân bón cho cây ăn trái giai đoạn kiến thiết cơ bản, cách sử dụng phân bón giai đoạn ra hoa, cách sử dụng phân bón cho cây ăn trái giai đoạn nuôi trái,...)

  Read more

 • Biện pháp xử lý tăng ra hoa, đậu trái xoài

  Biện pháp xử lý tăng ra hoa, đậu trái xoài

  Biện pháp xử lý tăng ra hoa, đậu trái xoài (Quá trình ra hoa xoài, các nhân tố ảnh hưởng đến sự ra hoa xoài, biện pháp xử lý ra hoa xoài, biện pháp xử lý tăng đậu trái xoài,...)

  Read more

 • Cách xác định thời điểm bón phân thích hợp cho lúa

  Cách xác định thời điểm bón phân thích hợp cho lúa

  Những thời điểm thích hợp để bón phân cho lúa (Thời gian bón lót, xác định thời gian bón thúc đẻ nhánh, thời gian bón thúc đón đòng,...)

  Read more

 • Phân bón chuyên dùng cho lúa

  Phân bón chuyên dùng cho lúa

  Bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng cho lúa cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cần thiết cho lúa từ giai đoạn mạ đến chín và thu hoạch,...

  Read more

 • Quy trình trồng và bón phân cho cây lúa

  Quy trình trồng và bón phân cho cây lúa

  Quy trình kỹ thuật gieo cấy và bón phân Sông Mã cho cây lúa đạt năng suất cao, tiết kiệm phân bón,....

  Read more

 • Quy trình bón phân cho cây quất (tắc) cảnh

  Quy trình bón phân cho cây quất (tắc) cảnh

  Quy trình bón phân sử dụng sản phẩm SÔNG MÃ NPK 16-16-8+TE cho quất giai đoạn kiến thiết cơ bản, giai đoạn ra hoa tạo quả,...

  Read more

 • Quy trình bón phân đồng bộ cho cây bưởi cho năng suất chất lượng cao

  Quy trình bón phân đồng bộ cho cây bưởi cho năng suất chất lượng cao

  quy trình bón phân từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây bưởi (thời kỳ kiến thiết cơ bản, thời kỳ kinh doanh, bón phân xử lý ra hoa bưởi,...)

  Read more

 • Quy trình kỹ thuật bón phân NPK Sông Mã cho cây đào cảnh

  Quy trình kỹ thuật bón phân NPK Sông Mã cho cây đào cảnh

  kỹ thuật sử dung phân bón NPK Sông Mã cho cây đào cảnh (giai đoạn từ cây con ra vườn sản xuất, bón phân giai đoạn đòa ra hoa, giai đoạn đào trồng trong chậu,...)

  Read more

 • Cách xác định thời kỳ và bón phân đón đòng cho lúa

  Cách xác định thời kỳ và bón phân đón đòng cho lúa

  Kỹ thuật xác định thời điểm và cách bón phân, chọn loại phân bón phù hợp với giai đoạn lúa đón đòng,...

  Read more

 • Quy trình bón phân cho cây Súp Lơ

  Quy trình bón phân cho cây Súp Lơ

  Bón đồng bộ sản phẩm VRAT TRÙN QUẾ chuyên dùng cho rau sẽ giúp cung cấp đầy đủ và cân đối hàm lượng dinh dưỡng cho toàn bộ quá quá trình sinh trưởng và phát triển của súp lơ. Giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, rút ngắn thời gian sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm tăng,...

  Read more

 • Quy trình bón phân SEUN cho cây ớt

  Quy trình bón phân SEUN cho cây ớt

  Bón đồng bộ bộ sản phẩm SEUN sẽ cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cần thiết cho toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển của cây ớt. Giúp cây ở sih trưởng phát triểm tốt, tăng tỷ lệ ra hoa đậu trái, tăng năng suất và phẩm chất ớt,...

  Read more

 • Khắc phục hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa

  Khắc phục hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa

  Tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng của hiện tượng lúa bị ngộ độc hữu cơ, biện pháp khắc phục hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa,...

  Read more

 • Quy trình bón phân Vrat cho cây rau ăn lá

  Quy trình bón phân Vrat cho cây rau ăn lá

  Bón đồng bộ sản phẩm VRAT RAU, CỦ, QUẢ cho rau giúp cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng đa (NPK), trung và vi lượng giúp cho rau sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu, giảm sâu bệnh, năng suất và chất lượng được nâng cao,...

  Read more

 • Quy trình bón phân Vrat cho cây bắp cải

  Quy trình bón phân Vrat cho cây bắp cải

  Bón đồng bộ sản phẩm VRAT RAU, CỦ, QUẢ trong suốt quá trình sinh trưởng của bắp cải: giúp cho bắp cải sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận, ít sâu bệnh hại, tăng năng suất và chất lượng bắp cải,...

  Read more

1>