Chủ đề: biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

  • Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

    Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

    Tìm hiểu biện pháp phòng trừ nấm Pyricularia oryzac gây bệnh đạo ôn hại lúa. Vết bệnh thường có dạng hình thoi, tâm vết bệnh có màu trắng, tro xám hoặc nâu đỏ nhạt,...

    Read more