SÔNG MÃ CÂY MÍA
SÔNG MÃ CÂY MÍA
SÔNG MÃ CÂY MÍA
SÔNG MÃ CÂY MÍA
SÔNG MÃ CÂY MÍA

SÔNG MÃ CÂY MÍA

Mã sản phẩm: 05832

Giá bán lẻ: Liên hệ đ/bao (Liên hệ để biết giá bán buôn)

Đạm tổng số (Nts): 8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%; Độ ẩm 5%

Tác dụng: 

- Cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng cần thiết cho toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển của mía. Giúp mía sinh trưởng phát triển mạnh, đẻ nhánh nhiều tập chung giúp tăng năng suất và phẩm chất của mía và tăng hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân.  

- Ngoài cung cấp dinh dưỡng đa lượng cần thiết, sản phẩm còn được bổ sung thêm trung, vi lượng giúp mía sinh trưởng mạnh, hạn chế sâu bệnh hại, tăng sức đề kháng và tăng phẩm chất mía. 

Xuất xứ: Việt Nam

Quyết định công nhận phân bón số 1461/QD-BVTV-PB

Thành phần và hàm lượng dinh dưỡng: 

+ Đạm tổng số (Nts): 8%;

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%;

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%;

+ Độ ẩm: 5%

Hướng dẫn sử dụng: 

Cách 1: Bón lót và bón thúc cho cây mía (mía trồng mới và lưu gốc).

+ Lượng bón: 35 - 58 kg/sào 360 m2/lần; 50 - 80 kg/sào 500 m2/lần (1.000-1.600 kg/ha/lần).

Cách 2: Bón lót 1 lần cho cả chu kỳ sinh trưởng của cây mía.

+ Lượng bón: 50 - 90 kg/sào 360m2; 70 - 125 kg/sào 500m2 (1.400 - 2.500 kg/ha).

Lưu ý: Bón phân kết hợp phân chuồng hoặc phân hữu cơ, lấp một lớp đất mỏng trước khi đặt hom mía.