Quy trình bón phân Vrat cho cây rau ăn lá

quy trình bón phân cho rau, ăn lá

Cũng như các cây trồng khác, phân bón là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng rau. Bón đồng bộ sản phẩm phân bón Trùn Quế Vrat sẽ cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng đa lượng (NPK) và nguyên tố trung, vi lượng (Ca, S, Mg, B, Zn,...) giúp cho rau sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu, giảm sâu bệnh, năng suất và chất lượng cao.

Xây dựng chế độ bón phân sử dụng sản phẩm phân bón Trùn Quế Vrat:

quy trình bón phân cho cây rau ăn lá

1. BÓN LÓT CHO RAU ĂN LÁ

Lượng bón:

+ Vôi bột: 0,8 - 1 tấn/ha.

+ Phân chuồng ủ: Bón theo khả năng cung cấp (khuyến cáo 5 - 8 tấn/ha).

+ 200 - 400 kg/ha: Vrat rau, củ, quả.

Cách bón:

Trộn đều với đất, bón lót trước khi trồng 3 - 5 ngày.

2. BÓN THÚC CHO RAU ĂN LÁ (chia 2  lần)

Lần 1 (Sau trồng 7 - 10 ngày): 200 - 320 kg/ha (Vrat rau, củ, quả).

Lần 2 (sau trồng 16 - 25 ngày): 300 - 480 kg/ha (Vrat rau, củ, quả).

Cách bón: Vãi đều khắp mặt luống.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SÔNG MÃ

Nhân viên khoa học nông nghiệp

Bình luận