Cách sử dụng phân lân hiệu quả

bón phân lân cho cây

1. Chọn dạng phân bón

Để phát huy hết hiệu quả của phân lân đối với cây trồng, trước khi sử dụng phân lân chúng ta cần lựa chọn loại phân lân phù hợp dựa trên các cơ sở sau:

- Căn cứ vào pH đất:

+ Supe lân nên bón trên đất trung tính, khi bón supe lân trên đất chua, trước đó phải bón vôi để trung hoà độ chua đến pH = 6,5 thì phân này mới phát huy hết hiệu quả.

+ Phân lân thiên nhiên, phân lân nung chảy thích hợp bón cho đất chua, đất bạc màu, đất trũng, đất lầy thụt.

- Căn cứ các yếu tố dinh dưỡng đi kèm trong phân lân:

Những yếu tố đi kèm trong phân lân cũng có vai trò quan trọng để nâng cao hiệu quả của phân bón. Nhiều trường hợp dạng phân bón này tỏ ra tốt hơn dạng phân bón kia là do yếu tố dinh dưỡng đi kèm.

+ Đối với phân Supe lân trong thành phần ngoài bổ sung sinh dưỡng lân còn có chứa thêm dinh dưỡng S. Nên thể hiện tính ưu việt với các cây có nhu cầu S cao ví dụ như cây họ thập tự (bắp cải, su hào,...), cây lấy củ, cây lấy dầu.

+ Đối với phân lân nung chảy nhờ có chứa Mg, SiOnên thể hiện tính ưu việt rất rõ trên đất thoái hoá rửa trôi mạnh hay khi bón cho các cây trồng có nhu cầu về các chất này cao.

Tuy nhiên, việc phối hợp nhiều loại phân lân trong sử dụng thường cho hiệu quả cao hơn. Do mỗi dạng phân lân đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định sự phối hợp chúng trong sử dụng sẽ phát huy được những ưu điểm, khắc phục được nhược điểm của từng dạng phân, tạo nên hiệu quả sử dụng phân bón chung tốt hơn.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Giới thiệu một số loại phân lân phổ biến hiện nay

2. Vai trò của đạm đối với hiệu quả của việc bón lân

Phân lân chỉ phát huy tác dụng khi đất có đủ đạm hay được bón cân đối với phân đạm theo yêu cầu của cây. Trong trồng trọt nếu chưa có khả năng tăng được lượng phân đạm bón thì chưa nên tăng lượng lân bón vì sẽ không đem lại hiệu quả. Trừ những cây trồng có khả năng cố định đạm như các cây họ đậu,...

3. Thời kỳ bón phân lân thích hợp

- Đối với hầu hết tất cả các loại cây trồng ở thời kỳ đầu sinh trưởng (thời kỳ cây con) rất cần lân để ra rễ và nếu thiếu lân ở thời kỳ này sẽ dẫn đên tình trạng khủng hoảng lân. Hơn nữa lân được tích luỹ vào trong cây ở giai đoạn sinh trưởng trước có thể chuyền hoá để tái sử dụng cho giai đoạn sau khi trong đất thiếu.

Vì vậy, cần chú ý bón phân lân đủ cho cây trồng ngay từ đầu đối với tất cả các loại cây trồng. Bất cứ loại phân lân nào, cũng lấy bón lót là chính.  Ngoài ra trong sản xuất hạt giống, rất cần bón thúc phân lân trước thời kỳ hình thành hạt nhằm làm tăng tỷ lệ lân trong hạt giống, làm tăng sức nảy mầm và các chất lượng khác cho hạt giống. Cây cần lân trong hầu hết các giai đoạn sinh trưởng. Nhưng lân phát huy hiệu quả và cần nhất vào giai đoạn đầu sinh trưởng hay còn gọi là giai đoạn bón lót. Lưu ý đối các dòng cây ra hoa, đậu quả lân có vai trò quan trọng trong việc kích thích phân hóa mầm hoa. Vì vậy trước khi cây ra hoa, cần bổ sung phân bón có chứa hàm lượng lân cao sẽ giúp kích thích cây phân hóa mầm hoa, hoa trỗ đều, tập chung. 

4. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân lân

Để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân lân khi sử dụng chúng ta cần chú ý những điểm sau:

+ Bón phân lân vào thời kỳ cây có nhu cầu lân cao (vườn ươm, ruộng mạ, lúc mới trồng cây trồng).

+ Bón phân lân càng gần rễ cây càng tốt, bón cho cây trồng cạn thường bón theo hàng theo hốc.

+ Bón phân lân kết hợp với phân chuồng, theo tỷ lệ so với phân chuồng, 2% đối với supe lân, 3 - 5% đối với photphorit.

+ Phối hợp supe lân với các loại lân khác trong sử dụng để tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Giới thiệu một số loại phân lân phổ biến hiện nay 

+ Bón phân lân theo đất: Đất chua nghèo lân dùng phân lân thiên nhiên, đất bạc màu, đất nhẹ nghèo Mg dùng phân lân nung chảy. Đất kiềm, trung tính dùng phân supe lân.

+ Bón phân lân theo cây: Ưu tiên bón phân lân cho các cây có nhu cầu lân cao, cây trồng cạn đặc biệt là các cây ngắn ngày nên bón supe lân, lúa nên bón phân lân nung chảy hay phân lân thiên nhiên, cây bộ đậu và phân xanh nên dùng phân lân thiên nhiên.

+ Lưu ý chỉ dùng phân supe lân để bón thúc, còn các loại phân lân khác chỉ dùng bón lót.

5. Có thể bón phân lân cải tạo và bón lân duy trì

- Bón phân cải tạo: Là bón lượng lân lớn hơn nhiều so với nhu cầu của cây nhằm làm tăng hàm lượng lân có trong đất đến một mức thoả đáng tạo khả năng để đất cung cấp lân tốt cho cây và thường làm đối với đất nghèo lân.

- Bón phân duy trì: Là bón lượng phân vừa đủ bù đắp lượng lân mà cây trồng lấy đi hàng năm, để ổn định lượng lân (P2O5) có trong đất. Trong thực tế người ta có thể bón tập trung lượng phân lân lớn của một số vụ cây trồng vào một lần bón cho cây trồng nào có nhu cầu lân cao nhất trong hệ thống luân canh để giảm chi phí vận chuyển và bón phân (tiện cho việc cơ giới hoá) (bón cải tạo).

Tuy nhiên bón một lượng phân lân cải tạo lớn có thể dẫn đến việc cản trở hút các nguyên tố vi lượng đặc biệt là Zn ở cây (do bị cố định). Ngoài ra khi trong đất có nhiều sắt, nhôm ở dạng hoà tan và khoáng sét nếu bón lượng phân lân quá lớn vào đất chúng dễ chuyển thành dạng khó tiêu hiệu lực còn lại rất thấp gây lãng phí, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cây. Vì vậy cần bón phân đúng lúc và liên tục để tăng hàm lượng lân dễ tiêu trong đất khác.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm: 

+ Cách sử dụng phân đạm hiệu quả 

+ Cách sử dụng phân kali hiệu quả 

Giáo trình phân bón - Học viện nông nghiệp Việt Nam

Bình luận