Bệnh hại nông nghiệp

 • Biện pháp phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa

  Biện pháp phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa

  Biện pháp phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa. Triệu chứng gây bệnh khô vằn trên cây lúa: Bệnh khô vằn thường gây hại chủ yếu ở bẹ lá và phiến lá. Bệnh phát sinh đầu tiên ở các bẹ lá sát mặt nước hoặc bẹ lá già dưới gốc,...

  Read more

 • Sử dụng phân bón cho lúa đúng cách để phòng trừ bệnh bạc lá lúa

  Sử dụng phân bón cho lúa đúng cách để phòng trừ bệnh bạc lá lúa

  Biện pháp phòng trừ bệnh bạc lá lúa. Bệnh có triệu chứng điển hình là ở thời kỳ cây trên ruộng đẻ - trỗ, chín sữa, vết bệnh ở mép lá, mút lá lan dần vào phiến lá hoặc lan thẳng xuống gân chính,...

  Read more

 • Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

  Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

  Tìm hiểu biện pháp phòng trừ nấm Pyricularia oryzac gây bệnh đạo ôn hại lúa. Vết bệnh thường có dạng hình thoi, tâm vết bệnh có màu trắng, tro xám hoặc nâu đỏ nhạt,...

  Read more

 • Bệnh thối trái, khô đọt và nấm hồng hại xoài

  Bệnh thối trái, khô đọt và nấm hồng hại xoài

  Biện pháp phòng trừ bệnh thối trái, khô đọt trên cây xoài (bệnh do nấm Diplodia natalensis gây ra). Biện pháp phòng trừ bệnh nấm hồng hại xoài do nấm Corticium salmonicolor gây ra,....

  Read more

 • Héo cây, thối rễ xoài con

  Héo cây, thối rễ xoài con

  Triệu chứng và cách phòng trừ bệnh héo cây, thối rễ xoài (Pythium vexans). Hệ thống rễ bị thối ở vùng cổ rễ rồi lan rộng,sự hư hỏng toàn bộ mạnh dẫn (sự nhũn nước, có sự biến màu nâu đen),...

  Read more

 • Bệnh phấn trắng hại xoài

  Bệnh phấn trắng hại xoài

  Cách nhận biết và phòng trừ bệnh phấn trắng hại xoài (Oidium mangiferae Perther). Bệnh gây hại chủ yếu trên lá non, chùm hoa, đôi khi xâm nhập gây hại cả cuống quả và quả non. Nấm bệnh đóng thành lớp phấn trắng trên lá non, phát hoa, quả non,...

  Read more

 • Bệnh thán thư hại xoài

  Bệnh thán thư hại xoài

  Cách nhận biết và phòng trừ bệnh thán thư hại xoài (nấm Colletotrichum gloeosporioides). Vết bệnh đầu tiên là các đốm đen nhỏ, sau vết bệnh mở rộng và liên kết thành các mảng không định hình màu khô tối,...

  Read more

 • Bệnh đốm đen hại xoài

  Bệnh đốm đen hại xoài

  Cách phòng và trừ bệnh đốm đen hại xoài (vi khuẩn Xanthomonas Campestris Mangiferae). Trên lá vết bệnh là những đốm xám đen,trên trái ban đầu vết bệnh chỉ là những chấm rất nhỏ như vết kim châm màu thâm đen, trêm vỏ màu nâu đen,...

  Read more